Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

De jaarrekening bestaat uit de verantwoordingsstaat 2010, de in het beleidsverslag opgenomen tabel financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat en de saldibalans met de daarbij behorende toelichting.

Licence