Base description which applies to whole site

5. Verantwoordingsstaat 2010

(Bedragen in € 1 000)
  

(1)

(2)

(3)

  

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

8 700

8 700

8 700

55 266

55 266

59 998

46 566

46 566

51 298

 

Sub-totaal

8 700

8 700

8 700

55 266

55 266

59 998

46 566

46 566

51 298

 

Voordelig eindsaldo 2009

 

0

0

 

0

8 172

 

0

8 172

 

Sub-totaal

 

0

0

 

0

8 172

 

0

8 172

 

Voordelig eindsaldo 2010

 

0

0

 

12 904

0

 

12 904

 
           
 

Totaal

8 700

8 700

8 700

55 266

68 170

68 170

46 566

59 470

59 470

Licence