Base description which applies to whole site

7. Lijst met gebruikte afkortingen

AI

Aviaire Influenza/Vogelpest

AVP

Afrikaanse varkenspest

BSE

Bovine Spongiform Encephalopathy

BT

Blauwtong (Blue Tongue)

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CVI

Centraal Veterinair Instituut

DGF

Diergezondheidsfonds

EU

Europese Unie

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

KVP

Klassieke Varkenspest

LEI

Landbouw Economisch Instituut

MKZ

Mond- en Klauwzeer

NCD

New Castle Diseases

PPE

Productschap voor Pluimvee en Eieren

PVV

Productschap voor Vee en Vlees

PZ

Productschap voor Zuivel

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

nVWA

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

WUR

Wageningen University & Research centre

Licence