Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

54 808

52 177

68 674

73 278

71 992

1 286

       

Uitgaven

51 978

54 484

67 903

72 355

71 992

363

Programma-uitgaven

      

– coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

698

448

435

331

558

– 227

– coördinatie van het algemeen Communicatiebeleid (*)

17 762

20 143

27 369

32 089

32 113

–24

– leveren van bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid

758

551

704

739

780

– 41

       

Apparaatuitgaven

32 760

33 342

39 395

39 196

38 541

655

       

(*) Bovenstaande uitgaven inclusief:

      

baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

6 957

7 555

7 391

15 305

8 647

6 658

       

Ontvangsten

1 839

1 768

2 879

3 659

3 527

132

Licence