Base description which applies to whole site
+

2. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING

Bedragen x € 1 000

Kabinet der Koningin

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2010

2010

       

Verplichtingen

2 223

2 316

2 310

2 352

2 391

–39

       

Uitgaven

2 223

2 316

2 310

2 352

2 391

–39

       

Ontvangsten

nihil

nihil

nihil

2 352

2 391

–39

Door strikt financieel management en omdat enkele grotere uitgaven t.b.v. een Document Management Systeem alsnog op de begroting voor 2011 zullen gaan drukken, bleef de realisatie onder de oorspronkelijke begroting. Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening wordt gehouden met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, bedraagt de onderschrijding € 58 000.

Licence