Base description which applies to whole site

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Rechtmatigheid beleidsartikel Kabinet der Koningin

Tussen het ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet der Koningin zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. De administratie is in 2010 op basis van het auditplan van de Auditdienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gecontroleerd. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van specifieke maatregelen. Wel is door omstandigheden een procedurele fout gemaakt met betrekking tot aanbesteding. De tolerantiegrens op artikelniveau is niet overschreden.

Financieel en materieel beheer beleidsartikel Kabinet der Koningin

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringprocessen bij het Kabinet der Koningin, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een adequaat stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.

Licence