Base description which applies to whole site

3. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING

Bedragen x € 1 000

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2010

2010

       

Verplichtingen

856

706

675

827

1 096

–269

       

Uitgaven

856

706

675

827

1 096

–269

       

Ontvangsten

10

nihil

nihil

12

nihil

12

De uiteindelijke uitgavenrealisatie is lager uitgevallen, hoofdzakelijk als gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie gedurende het gehele jaar.

Licence