Base description which applies to whole site

1. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2010 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Bedragen x € 1 000
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

   

71 992

3 527

  

72 355

3 659

 

363

132

             
 

Beleidsartikel

           

01

Bev. v/d eenheid van het alg. regeringsbeleid

 

71 992

71 992

3 527

 

73 278

72 355

3 659

1 286

363

132

       
 

Niet-beleidsartikel

     

03

Nominaal en Onvoorzien

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence