Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. VERANTWOORDINGSSTAAT 2010 VAN HET KABINET DER KONINGIN

Bedragen x € 1 000
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 391

2 391

 

2 352

2 352

 

– 39

– 39

           
 

Artikel

         

01

Kabinet der Koningin

2 391

2 391

2 391

2 352

2 352

2 352

– 39

– 39

– 39

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.

Licence