Base description which applies to whole site

7.4 Kasstroomoverzicht per 31 december 2010

Bedragen x € 1 000
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 (1)

Realisatie 2010 (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) – (1)

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2010 (incl. deposito)

257

158

415

2

Totaal operationele kasstroom

8 384

8 384

 

Totaal investeringen (-/-)

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3

Totaal investeringskasstroom

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

2 000

2 000

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4

Totaal financieringskasstroom

5

Rekening-courant RHB 31 december 2010 (incl. deposito) (1+2+3+4)

257

10 542

10 799

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door kostenbesparingen ten opzichte van de begroting en door afname van de debiteuren en voorraden.

Licence