Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000
  

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 732 128

71 912

 

9 441 404

84 653

 

– 290 724

12 741

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Integraal waterbeleid

68 310

70 564

570

67 419

72 825

275

– 891

2 261

– 295

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

49 605

49 680

4 100

56 689

57 676

1 285

7 084

7 996

– 2 815

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

64 889

63 508

0

67 543

66 033

6

2 654

2 525

6

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

64 090

69 611

98

68 851

105 316

550

4 761

35 705

452

35

Mainports en logistiek

58 899

60 417

5 681

43 281

71 606

10 646

– 15 618

11 189

4 965

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

90 137

115 391

39 353

66 551

77 592

37 318

– 23 586

– 37 799

– 2 035

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

42 897

43 633

0

46 845

45 945

100

3 948

2 312

100

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

      

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 837 286

9 044 744

0

8 454 078

8 707 892

92

– 383 208

– 336 852

92

40

Nominaal en onvoorzien

– 14 526

– 14 526

0

0

0

0

14 526

14 526

 

41

Ondersteuning functioneren IenM

207 310

229 106

22 110

216 477

236 519

34 381

9 167

7 413

12 271

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Licence