Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.2 VERANTWOORDINGSSTATEN BATEN-LASTENDIENSTEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2010 inzake baten-lastendiensten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten-lastendienst KNMI

   

 

   

Totale baten

59 889

58 080

– 1 809

Totale lasten

59 909

58 189

– 1 720

Saldo van baten en lasten

– 20

– 109

– 89

    

Totale kapitaalontvangsten

2 000

4 994

2 994

Totale kapitaaluitgaven

1 634

5 596

3 962

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten-lastendienst RWS

   
    

Totale baten

2 270 479

2 570 857

300 378

Totale lasten

2 270 479

2 545 260

274 781

Saldo van baten en lasten

0

25 597

25 597

    

Totale kapitaalontvangsten

85 000

70 918

-14 082

Totale kapitaaluitgaven

152 000

116 733

-35 267

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten-lastendienst IVW

   
    

Totale baten

100 242

105 655

5 413

Totale lasten

100 242

104 570

4 328

Saldo van baten en lasten

0

1 085

1 085

    

Totale kapitaalontvangsten

7 155

0

– 7 155

Totale kapitaaluitgaven

12 333

3 339

– 8 994

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

Licence