Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: PUBLICATIEPLICHT OP GROND VAN DE WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE TOPINKOMENS BIJ HET VOORMALIG DEPARTEMENT VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) dient elk departement via het departementaal jaarverslag een overzicht op te nemen van medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare jaarloon van een minister. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op € 193 000.

Voor voormalig VenW heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen:

Functie

Belastbaar jaarloon 2009

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2009

Totaal 2009

Belastbaar jaarloon 2010

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010

Ontslagvergoeding

Totaal 2010

Motivering

Opmerkingen

Geen opgave

In het verslagjaar 2010 heeft voormalig VenW geen medewerkers die meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare jaarloon van een minister welk bedrag voor 2010 is vastgesteld op € 193 000,–.

Licence