Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C. JAARREKENING

De verantwoordingsstaat 2010 van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) (x € 1 000)
  

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 1

 

Realisatie 2010

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Totaal

 

3 717 348

485 786

 

3 832 860

560 610

 

+115 512

74 824

           
 

Beleidsartikelen

 

3 701 185

485 572

 

3 791 482

560 119

 

90 297

74 547

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

328 326

443 693

3 638

1 322 496

490 441

70 421

+ 994 170

+ 46 748

+ 66 783

02

Stimuleren van duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

62 800

79 095

15 091

71 095

67 947

5 014

+ 8 295

– 11 148

– 10 077

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 541 670

2 484 135

363 237

2 802 006

2 733 600

447 739

+ 260 336

+ 249 465

+ 84 502

04

Integratie niet-westerse migranten

582 790

582 790

103 249

399 930

424 447

22 064

– 182 860

– 158 343

– 81 185

05

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

3 372

8 630

0

4 794

9 929

0

+ 1 422

+ 1 299

0

06

Rijkshuisvesting

102 842

102 842

357

65 118

65 118

14 881

– 37 724

– 37 724

+ 14 524

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

16 163

214

 

41 378

491

 

+25 215

+277

95

Algemeen

3 242

17 741

214

6 514

41 378

491

+ 3 272

+ 23 637

+ 277

96

Onverdeeld

– 6 143

– 1 578

0

   

+ 6 143

+ 1 578

0

1

De gerealiseerde bedragen van de uitgaven en de verplichtingen zijn steeds naar boven afgerond op ( € 1 000). De gerealiseerde bedragen van de ontvangsten zijn naar beneden of naar boven afgerond op (€ 500).

Licence