Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsprioriteiten

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van de in de beleidsagenda 2010 vermelde beleidsprioriteiten. Het onderwerp Huurtoeslag wordt vanwege de (financiële) omvang ook beleidsmatig toegelicht.

Licence