Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 Inleiding

De afgelopen jaren is de beleidsagenda in de begroting en het daaraan gelieerde beleidsverslag van het jaarverslag opgebouwd aan de hand van de kabinetsdoelstellingen van het kabinet Balkenende IV. Met het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen komt deze indeling te vervallen. De afspraak om de begroting en het jaarverslag aan elkaar te spiegelen blijft echter overeind.

Het begrotingsjaar 2010 kende het grootste deel van het jaar een demissionair kabinet. Concreet betekent dit dat de initiatieven die waren aangekondigd in de beleidsagenda 2010 niet volledig tot uitvoering zijn gebracht. Dit betekent niet dat er in 2010 niets is gebeurd; de tabel aan het einde van dit hoofdstuk geeft hierin inzicht.

Licence