Base description which applies to whole site

4.4. Overzicht afgeronde onderzoeken

Type Onderzoek

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

A. Start

B. Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Evaluatie van het BTW-compensatiefonds

AD

A. 2009

B. 2010

Kamerstukken 2009/10, 31 935, nr 7

Licence