Base description which applies to whole site

1 VERANTWOORDINGSSTAAT VAN DE KONING

Verantwoordingsstaat 2011 van de Koning (I)

Bedragen x € 1 000

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39 170

0

 

39 858

824

 

688

824

 

Niet-beleidsartikelen

                 

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7 155

7 155

0

7 163

7 163

0

8

8

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 407

26 407

0

26 735

26 735

824

328

328

824

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 608

5 608

0

5 960

5 960

0

352

352

0

Licence