Base description which applies to whole site

2. Speerpunten

De strategische ambities van de Huishoudelijke Commissie, het College van Senioren en de Griffier inzake de werkwijze en organisatie van het ambtelijke apparaat van de Eerste Kamer zijn als volgt te formuleren:

  • 1. professionele, kwalitatief hoogwaardige inhoudelijke ondersteuning aan Voorzitter, leden en commissies op het terrein van de toetsing van wetgeving en de controle van het regeringsbeleid, alsmede de overige taken van de Kamer;

  • 2. actief zichtbaar maken van de wijze waarop de Kamer haar taken vervult aan burgers, maatschappelijke organisaties en andere instellingen, bestuur en media;

  • 3. de ambtelijke organisatie faciliteert de leden met een effectieve bedrijfsvoering.

In het kader van de actieve zichtbaarheid en verantwoording over de taken en de uitvoering daarvan, wordt verder geïnvesteerd in de informatievoorziening, de voorlichting en in publiciteitsactiviteiten.

Licence