Base description which applies to whole site
+

C. Versterking externe communicatie

  • Wekelijkse attendering aan de parlementaire redacties met plenaire agenda en aankondigingen van expertmeetings, hoorzittingen en adviesaanvragen;

  • Heldere en uitnodigende vooraankondiging van Kamervergaderingen via website, teletekst en mail met heldere beschrijving van de voornaamste wetsvoorstellen op de Kameragenda;

  • Opschonen van het bestaande relatiebestand en segmenteren naar doelgroepen;

  • Definiëren en in kaart brengen van nieuwe, strategische doelgroepen voor publicaties, digitale nieuwsbrieven en symposia;

  • Directe melding van genomen Kamerbesluiten aan de parlementaire nieuwsredacties via mail en teletekst;

  • Categorale mailbestanden voor de vakmedia en sectorgebonden bladen;

  • Digitale weergave van de plenaire debatten via het internet en een omroepkanaal. In de loop van 2011 zijn variabele cameraposities in de plenaire vergaderzaal operationeel gemaakt.

Licence