Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

1.1 Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

51 070

54 533

60 683

60 683

64 870

61 200

3 670

Uitgaven

49 190

53 405

57 508

58 882

65 264

61 200

4 064

1. advisering

7 379

7 475

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

2. bestuursrechtspraak

41 811

45 930

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

3. Raad van State

nvt

nvt

57 508

58 882

65 264

61 200

4 064

Ontvangsten

1 875

2 449

2 485

3 025

2 858

1 852

1 006

Financiële toelichting

In 2011 is het aantal in binnengekomen, in behandeling genomen en afgedane zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak fors hoger dan de begrote aantallen geweest. Dit heeft zich tijdens de begrotingsuitvoering vertaald in toegenomen personele lasten van de ambtelijke inzet. De voor de uitvoering van deze taak benodigde middelen zijn bij gelegenheid van de uitvoeringsnota's toegevoegd aan het begrotingsartikel van de Raad van State. De ontvangen griffierechten zijn om dezelfde reden hoger dan geraamd.

Licence