Base description which applies to whole site

2. VERANTWOORDINGSSTAAT 2011 VAN HET KABINET DER KONINGIN

Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 354

2 354

 

2 390

2 390

 

36

36

                     
 

Artikel

                 

1

Kabinet der Koningin

2 354

2 354

2 354

2 390

2 390

2 390

36

36

36

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000).

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.

Licence