Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Verplichtingen

52 177

68 674

73 278

53 907

65 167

– 11260

             

Uitgaven

54 484

67 903

72 355

55 820

65 167

– 9347

Programma-uitgaven

           

– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

448

435

331

522

490

32

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

20 143

27 369

32 089

24 512

21 731

2 781

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

551

704

739

587

764

– 177

             

Apparaatsuitgaven

33 342

39 395

39 196

30 199

42 182

– 11983

             

Bovenstaande communicatie-uitgaven is inclusief de bijdrage aan de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

7 555

7 391

15 305

20 008

23 311

– 3303

             

Ontvangsten

1 768

2 879

3 659

3 608

3 832

– 224

Licence