Base description which applies to whole site

5. Nationale veiligheid

In 2011 werd de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de uitvoering van zijn wettelijke taken geconfronteerd met twee belangrijke en samenhangende trends: «internationalisering» en «technologisering». Op internationaal gebied deden zich belangrijke onverwachte gebeurtenissen aan. Een voorbeeld hiervan is de politieke ontwikkelingen in de Arabische Wereld. De AIVD toonde zich het afgelopen jaar flexibel in het reageren op dergelijke onverwachte gebeurtenissen en werkte actief samen met de veiligheidspartners. Waar nodig herdefinieerde de AIVD tijdig de verschillende operationele doelen.

De technologische ontwikkelingen vroegen het afgelopen jaar om nieuwe investeringen. De AIVD richtte zich in het bijzonder op actuele ontwikkelingen zoals Signal Intelligence, cybertechnologie en internet.

Naast de uitvoering van de wettelijke taken voorzag de AIVD de Nederlandse regering, veiligheidspartners en andere belanghebbenden van eigen geverifieerde en gevalideerde inlichtingeninformatie. Hiermee neemt de dienst bedreigingen weg in binnen- en buitenland voor Nederlandse belangen en levert de AIVD een substantiële bijdrage aan de nationale en internationale veiligheid. In 2011 zijn er in Nederland, of op Nederlandse belangen in het buitenland, geen aanslagen gepleegd.

Licence