Base description which applies to whole site

16. TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 10, 19, 24, 31, 33

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 13

Baten-lastendienst 5, 9, 45, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 185, 187, 188

Bedrijfsvoering 5, 6, 9, 11, 12, 98, 100, 122, 138, 139, 187

Begrotingsgefinancierde uitgaven 12, 144

Beleidsinformatie 9, 12, 101

Beleidsprioriteiten 5, 9, 10, 11, 17

Betaalbaarheid 12, 23, 53, 151

Budgettair Kader Zorg 10, 12, 13, 14, 15, 37, 144, 145, 151, 152, 154, 189

Caribisch Nederland 13, 14, 15, 53, 54, 58, 95, 153, 155, 158, 161, 163, 179

Chronische ziekten 45, 46, 48, 105, 107

Crisis 24, 109, 166, 168

Curatieve zorg 17, 19, 148, 157, 160

Dbc 27, 55, 189

Decentralisatie  19, 21, 22, 29, 30, 68, 70

Diabetes 19, 41

Eerstelijnszorg 26, 27, 38, 42, 145, 147, 153, 157, 160

Erfgoed van de oorlog 85, 86, 87

Ethiek 50

Euthanasie 117, 121, 122, 191

Financieel Beeld Zorg 5, 9, 10, 13, 16, 144, 152, 180, 185, 189

Fusietoets 32

Geestelijke gezondheidszorg 22, 24, 27, 38, 55, 57, 110, 146, 150, 153, 157, 161, 162, 171, 183, 189

Geneesmiddel 5, 26, 27, 38, 50, 54, 56, 60, 104, 111, 112, 113, 115, 117, 122, 127, 146, 148, 149, 150, 155, 157, 158, 159, 160, 170, 185, 188, 189

Geweld 36, 70

Gezondheidsbeleid 19, 40, 49

Governance 183

Huisarts 19, 27, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 59, 157, 159, 160, 170, 171, 190, 191

Indicatie 17, 21, 28, 29, 33, 42, 182

Indicatiestelling 10, 33, 62, 66, 182, 189

Infectieziekte 45, 46, 48

Informatiebeveiliging 101

Inhuur externe 9, 99, 118, 187, 188

Inkoop 26, 27, 37, 38, 92, 93, 99, 113, 122, 123, 128, 129, 131, 146, 149, 187

Innovatie 32, 47, 48, 55, 56, 112, 118, 171, 172, 189, 190

Internationale samenwerking 11, 88, 89, 106

Jeugdzorg 5, 13, 18, 19, 22, 30, 37, 58, 64, 75, 76, 77, 88, 89, 90, 107, 111, 133, 138, 183, 191

Kwaliteit 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 91, 98, 99, 115, 118, 151, 181

Kwaliteitsinstituut 23, 24, 55, 56, 60, 89

Langdurige zorg 5, 10, 14, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 37, 38, 102, 105, 146, 150, 153, 154, 157, 161, 162, 163, 172

Leefstijl 20, 33, 34, 45, 46, 47, 51, 73, 74, 105

Mantelzorg 35, 69, 91

Medisch specialist 17, 19, 26, 27, 32, 37, 38, 44, 146, 147, 153, 155, 157, 158, 160

Olympische Spelen 43, 82

Onverzekerde 28, 57, 59, 89, 166, 167, 184

Oorlogsgetroffene 5, 30, 84, 85, 102, 106, 107, 183, 185

Opleidingsfonds 55, 56, 59, 60, 95, 149, 176, 177

Orgaandonatie 55

Pakketmaatregel 38, 63, 145, 146, 147, 149, 150, 158

Persoonsgebonden budget (pgb) 17, 28

Premiegefinancierde uitgaven 14, 57

Prestatiebekostiging 17, 26, 27, 57

Preventie 13, 19, 20, 27, 34, 74, 76, 149, 153, 157, 160, 170, 181

Rechtmatigheid 12, 99, 181, 182, 183, 184, 185, 186

Regelarm 10, 18, 33

Saldibalans 5, 6, 9, 12, 103, 104

Spoedeisende hulp 34, 191

Sport 1, 5, 6, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 34, 39, 41, 42, 43, 78, 79, 80, 81, 82, 102, 106, 107, 109, 190, 191

Subsidie 14, 24, 36, 44, 45, 49, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 75, 77, 81, 85, 86, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 100, 104, 109, 120, 136, 153, 157, 160, 161, 163, 168, 173, 182, 186

Taakstelling 9, 10, 11, 49, 94, 95, 96, 97, 122, 124, 127, 150

Thuiszorg 21, 24, 71

Toezicht 22, 32, 51, 88, 89, 91, 98, 106, 107, 181, 182, 183, 184, 185, 186

Topsport 20, 43, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 106, 189

Vaccin 5, 11, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 66, 91, 93, 109, 111, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 157, 160, 170, 190, 191

Veiligheidsprogramma 25, 38, 146, 148

Vergrijzing 42

Vrijwilliger 21, 35, 36, 41, 42, 44, 69, 70, 71, 72

Wanbetaler 28, 57, 59, 89, 165, 166, 167, 184

Werkgelegenheid 24, 75, 99, 134, 191

Wet maatschappelijke ondersteuning 13, 21, 28, 191

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 27, 147

Wijkverpleegkundige 19

Winstuitkering 26, 32

WO II 84, 85, 102, 106, 107

Ziekenhuiszorg 17, 26, 27, 37, 148

Zorgaanbieder 12, 17, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 37, 53, 54, 73, 74, 75, 105, 107, 162

Zorginnovatie 24, 56, 192

Zorginstelling 18, 24, 29, 32, 33, 57, 117, 184, 191

Zorgstandaard 38, 42, 146, 148

Zorgstelsel 13, 32, 53, 54, 61, 62, 105, 107

Zorgtoeslag 14, 57, 59, 104

Zorguitgaven 12, 13, 16, 17, 22, 27, 37, 58, 144, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 164, 167, 179

Zorgverzekeraar 12, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 56, 63, 64, 105, 146, 149, 171, 185, 191, 192

Zorgverzekering 13, 16, 23, 28, 58, 59, 60, 107, 109, 145, 165, 166, 167, 179, 184, 185, 189

Zorgverzekeringswet 13, 27, 28, 166, 183, 185, 192

Licence