Base description which applies to whole site

4. De jaarrekening

De Jaarrekening bevat de volgende onderdelen:

  • de verantwoordingstaat van het Infrastructuurfonds (een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen de begroting en de realisatie op artikelniveau).

  • de saldibalans van het Infrastructuurfonds met de daarbij behorende toelichting.

Licence