Base description which applies to whole site

5. Bijlage

Aan het jaarverslag van het Infrastructuurfonds zijn twee bijlagen toegevoegd:

  • Bijlage Artikel 13 Spoorwegen.

  • Een afkortingenlijst.

Licence