Base description which applies to whole site

5. Verantwoordingsstaat 2012

(Bedragen in € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

9.700

9.700

9.700

15.433

15.433

12.561

5.733

5.733

2.861

 

Sub-totaal

9.700

9.700

9.700

15.433

15.433

12.561

5.733

5.733

2.861

 

Voordelig eindsaldo 2011

0

0

0

   

7.508

   

7.508

 

Sub-totaal

0

0

0

   

7.508

   

7.508

 

Voordelig eindsaldo 2012

0

0

0

4.636

4.636

 

4.636

4.636

 
 

Totaal

9.700

9.700

9.700

20.069

20.069

20.069

10.369

10.369

10.369

Licence