Base description which applies to whole site

7. Lijst met gebruikte afkortingen

AI

Aviaire Influenza, Vogelgriep (laag of hoogpathogeen: LPAI of HPAI)

AVP

Afrikaanse Varkenspest

BSE

Bovine Spongiform Encephalopathy

BT

Blauwtong, Blue Tongue

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CVI

Centraal Veterinair Instituut

DGF

Diergezondheidsfonds

EU

Europese Unie

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

KVP

Klassieke Varkenspest

MKZ

Mond- en Klauwzeer

NCD

New Castle Disease

OIE

Office International des Epizooties, Wereldorganisatie voor diergezondheid

PPE

Productschap Pluimvee en Eieren

PVV

Productschap Vee en Vlees

PZ

Productschap Zuivel

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SBV

Schmallenbergvirus

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Licence