Base description which applies to whole site

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Rechtmatigheid

De administratie is in 2012 met behulp van de departementale planning & controlcyclus, de uitvoering van het toezichtplan en het auditplan gecontroleerd. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, wel is er aanleiding tot het treffen van verbetermaatregelen op het gebied van inkoop. De audits van de Auditdienst Rijk hebben de gevraagde assurance verschaft over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De tolerantiegrens op artikelniveau is niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie

De niet-financiële informatie in het jaarverslag is op controleerbare en betrouwbare wijze tot stand gekomen.

Financieel en materieel beheer

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringprocessen bij het ministerie van Algemene Zaken (begroting III), in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een adequaat stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag. Bovenstaande mededeling over de bedrijfsvoering is gebaseerd op een combinatie van de jaarrapportages en managementverklaringen van de verschillende dienstonderdelen van AZ en het toezicht van Concerncontrol.

Overige aspecten van bedrijfsvoering

Geen.

Licence