Base description which applies to whole site

2. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING

Kabinet der Koningin (x € 1000)
       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

2 310

2 352

2 390

2 385

2 372

13

             

Uitgaven

2 310

2 352

2 390

2 385

2 372

13

             

Ontvangsten

nihil

2 352

2 390

2 385

2 372

13

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden wordt met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een onderschrijding van € 37.000. Dit is met name veroorzaakt door strikt financieel management en herijking van de contracten.

Licence