Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)
       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

68.674

73.278

53.907

53.225

56.835

-3.610

             

Uitgaven

67.903

72.355

55.820

52.795

56.835

-4.040

Programma-uitgaven

           

– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

435

331

522

425

600

-175

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

27.369

32.089

24.512

22.720

22.708

12

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

704

739

587

727

744

-17

             

Apparaatsuitgaven

39.395

39.196

30.199

28.923

32.783

-3.860

             

Bovenstaande communicatie-uitgaven is inclusief de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie

7.391

15.305

20.008

20.787

19.674

1.113

             

Ontvangsten

2.879

3.659

3.608

6.509

4.373

2.136

Licence