Base description which applies to whole site

5.1 Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel

Tabel 8: budgettaire gevolgen nominaal en onvoorzien (x € 1.000)

Nominaal en onvoorzien

       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Licence