Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN NATIONALE SCHULD

Departementale verantwoordingsstaat (jaarverslag) 2012 van de Nationale Schuld (IXA)
(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

45.729.003

44.534.851

 

60.819.593

68.542.485

 

15.090.590

24.007.634

                     
 

Beleidsartikelen

 

45.729.003

44.534.851

 

60.819.593

68.542.485

 

15.090.590

24.007.634

01

Financiering Staatsschuld

41.071.481

41.071.481

42.468.082

53.466.791

53.466.791

65.890.856

12.395.310

12.395.310

23.422.774

02

Kasbeheer

4.657.522

4.657.522

2.066.769

7.352.802

7.352.802

2.651.629

2.695.280

2.695.280

584.860

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

 

0

0

 

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

Licence