Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 16 TREFWOORDENLIJST

Adoptie 21,61, 180

Afdoeningen 53, 130, 133, 134

Afschrijvingskosten 120, 121, 130, 140, 135, 139, 146, 148,151, 152

Algemene wet bestuursrecht 24

Alleenstaande minderjarige vreemdeling 67, 174

Benchmark 45, 149

BES-eilanden 25, 107,174

Bibob 46, 47, 101, 174

BuitengewoneOpsporingsambtenaar 174

Bureau FinancieelToezicht 110, 165, 174

Celcapaciteit 44

Comensha 161, 175

Commissie GelijkeBehandeling 110, 165

Criminaliteitspreventie 42,100, 174

Crisis 18, 27, 44, 70, 73, 74, 75, 76, 96,102, 103, 107, 146, 163, 171, 178

Crisisbeheersing 18,70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 95, 105, 106, 107, 177

Cybercrime 13, 42, 49, 51, 87, 90, 178

Discriminatie 177

DNA 17, 39, 138, 175

Eergerelateerd geweld 46

Elektronischtoezicht 22, 64, 175

Financieringskasstroom 124,132, 137, 141, 148, 155

Fraudemeldpunt 176

Georganiseerde misdaad 12, 48, 97, 101

Gerechtskosten 130

Geschilbeslechting 35

Griffieontvangsten 34

Griffierechten 28, 34,171

Grootschalige dreiging 72

GroteStedenbeleid 176

Halt 45, 46, 66, 110, 166,171

Hoge Raad 28, 34, 41, 110, 169

HomogeneGroep Internationale Samenwerking 176

Huiselijkgeweld 45, 46

Inkoopbeheer 115

Integriteit 4, 26, 46, 47, 48, 91, 119, 142, 177

Interlandelijke adoptie 21, 23, 59, 61, 171

Jeugd 4, 8, 12, 15, 17, 22, 23, 26, 53, 59, 60, 61, 63, 64,65, 66, 67, 71, 78, 81, 85, 86, 118, 161, 163, 169, 172, 175, 177,178

Jeugdbescherming 59, 60, 62, 63, 159, 178, 179

Jeugdcriminaliteit 59, 63, 66, 82

Jeugdinrichtingen 63, 64, 65, 110, 121, 128, 166, 170,177

Jeugdreclassering 60, 62

Jeugdzorg 12, 13, 16, 17, 47, 60, 61, 63, 65, 66, 167,174

Justitie in de buurt 177

Kansspelen 20, 21, 47, 110, 165, 169, 175

Kasstroomoverzicht 9, 124, 132, 137, 141, 148, 155

Kinderbescherming 18, 61, 62

Mediation 35,36, 39, 170

MOT 20, 21, 28, 38, 58, 99, 168, 177

Naamswijziging 143, 144

Nationaleveiligheid 72, 73, 74, 102

NAVO 177

ODA 15, 17, 23, 33, 48, 55, 56, 71, 93, 112, 116, 126, 128,178

Official Development Assistance 178

Preventie 14, 22, 23, 42, 43, 45, 48, 51, 54, 86, 90, 96,101, 102, 171

Raad van State 20, 27, 29, 49, 101,179

Raad voor de Kinderbescherming 16, 22, 39, 60, 61,62, 64, 65, 67, 115, 179

Radicalisering 23, 78

Rechtsbijstand 4, 8, 10, 18, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38,110, 118, 161, 163, 167, 171, 179, 180

Rechtshandhaving 4, 8, 23, 26, 42, 43, 45, 107, 118, 163,175

Rechtsorde 4, 8, 23, 24, 30, 69, 70, 71

Rechtspleging 4, 8, 10, 11, 27, 33, 34, 118, 159, 163

Rechtsstaatmonitoring 179

Recidive 51, 54,55, 56, 63, 169, 172, 179

Reclassering 16, 18, 22, 39,43, 44, 48, 64, 65, 78, 110, 159, 161, 167, 179

RvdK 60, 110, 179

Sanctiecapaciteit 126

Schadefonds Geweldsmisdrijven 19, 22, 43, 57, 110, 166,179

Schuldsanering 33, 35, 36, 181

Slachtofferhulp 18, 19, 39, 43, 57, 58, 110, 167, 179

Slachtofferzorg 43, 57, 172

Strafrechtsketen 9

Strafvonnis 178

Subsidies 61, 98, 160, 170

Taakstraffen 27,133

Tbs 19, 20, 55, 56, 125, 127, 172, 179

Terrorisme 4, 8, 23, 43, 72, 73, 77, 78, 80, 118, 170, 175,178, 181

VbbV 180

Veiligheid begint bijVoorkomen 180

Veiligheid 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 42, 46, 48, 49,54, 55, 56, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 116, 118, 146, 149, 156,157, 158, 161, 163, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178,179, 180, 181

Verkeersvoorschriften 9, 159, 180

Verklaring omtrent het Gedrag 142

Verklaring vanGeen Bezwaar 141, 180

Visum 175, 178, 180

Vluchtelingenwerk Nederland 180

Voogdij 60,62, 63, 67, 68

Vreemdelingenbewaring 43, 128

Wobka 21, 61, 180

Licence