Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33.694.015

1.197.555

 

34.169.160

1.244.747

 

475.145

47.192

                     
 

Beleidsartikelen

 

33.483.180

1.196.988

 

33.945.875

1.241.709

 

462.695

44.721

01

Primair onderwijs

9.634.780

9.635.996

1.661

9.752.070

9.746.672

52.385

117.290

110.676

50.724

03

Voortgezet onderwijs

6.902.783

6.933.900

1.361

7.296.426

7.131.701

4.322

393.643

197.801

2.961

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.514.780

3.468.898

0

3.824.455

3.501.845

14.920

309.675

32.947

14.920

06

Hoger beroepsonderwijs

2.455.998

2.501.470

974

2.630.999

2.543.058

8.646

175.001

41.588

7.672

07

Wetenschappelijk onderwijs

3.909.380

3.894.034

16

4.028.132

3.984.999

114

118.752

90.965

98

08

Internationaal beleid

7.960

16.890

99

7.312

16.215

41

– 648

– 675

– 58

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

426.396

426.396

0

328.100

257.651

7.335

– 98.296

– 168.745

7.335

11

Studiefinanciering

3.746.891

3.746.891

755.386

3.807.055

3.807.055

694.980

60.164

60.164

– 60.406

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

129.624

129.624

13.847

107.389

107.389

4.644

– 22.235

– 22.235

– 9.203

13

Lesgelden

6.837

6.837

225.549

5.670

5.670

221.726

– 1.167

– 1.167

– 3.823

14

Cultuur

2.782.771

895.631

494

2.945.919

943.170

17.072

163.148

47.539

16.578

15

Media

916.532

915.954

197.500

886.809

951.461

215.510

– 29.723

35.507

18.010

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829.971

894.029

101

904.499

934.143

0

74.528

40.114

– 101

25

Emancipatie

14.554

16.630

0

17.847

14.846

14

3.293

– 1.784

14

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

210.835

567

 

223.285

3.038

 

12.450

2.471

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Apparaat kerndepartement

143.920

143.920

567

154.565

154.565

2.800

10.645

10.645

2.233

93

Inspecties

60.948

60.948

0

62.123

62.123

238

1.175

1.175

238

94

Adviesraden

5.967

5.967

0

6.597

6.597

0

630

630

0

Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Naam baten-lastenagentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

229.534

229.534

0

282.526

280.269

2.257

52.992

50.735

2.257

264.339

264.729

– 390

Nationaal Archief (NA)

27.533

27.533

0

25.278

25.160

118

– 2.255

– 2.373

118

27.946

27.707

239

Totaal

257.067

257.067

0

307.804

305.429

2.375

50.737

48.362

2.375

292.285

292.436

– 151

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO

8.857

 

6.484

 

– 2.373

 

10.988

 

Nationaal Archief (NA)

3.041

 

2.500

514

 

7.947

– 2.740

 

5.446

1.753

 

56

Totaal

11.898

 

2.500

6.998

 

7.947

– 5.113

 

5.446

12.741

 

56

Licence