Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.2 Verantwoordingsstaten agentschappen

Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap KNMI

       
         

Totale baten

58.073

64.246

6.173

58.860

Totale lasten

58.387

62.980

4.593

60.050

Saldo van baten en lasten

– 314

1.266

1.580

– 1.190

         

Totale kapitaalontvangsten

4.200

2

– 4.198

5.100

Totale kapitaaluitgaven

6.317

3.196

– 3.121

11.705

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Bedragen in EUR 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap RWS

       
         

Totale baten

2.091.523

2.374.597

283.074

2.385.215

Totale lasten

2.091.523

2.360.757

269.234

2.344.111

Saldo van baten en lasten

0

13.840

13.840

41.104

       

Totale kapitaalontvangsten

74.900

37.995

– 36.905

38.834

Totale kapitaaluitgaven

116.983

87.614

– 29.369

74.081

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Bedragen in EUR 1.000

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgstelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap ILT

       
         

Totale baten

151.297

158.892

7.595

97.721

Totale lasten

151.297

150.949

– 348

89.447

Saldo van baten en lasten

0

7.943

7.943

8.274

         

Totale kapitaalontvangsten

4.000

1.717

– 2.283

0

Totale kapitaaluitgaven

6.706

3.690

– 3.016

3.484

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Bedragen in EUR 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap NEa

       
         

Totale baten

7.815

7.857

42

7.064

Totale lasten

7.815

6.930

– 885

6.661

Saldo van baten en lasten

0

927

927

403

         

Totale kapitaalontvangsten

1.000

1.000

0

1.000

Totale kapitaaluitgaven

1.480

200

– 1.280

953

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence