Base description which applies to whole site

7.1 Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

   

(1)

     

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Conversiestanden na 1e suppletoire begroting 2012

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

387.932

395.125

1.834

9.924.392

10.410.771

55.463

10.045.693

10.503.658

97.719

– 266.631

– 302.238

40.422

                           
 

Beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

                       

01

Water

0

0

0

39.139

50.916

570

48.402

42.097

75

9.263

– 8.819

– 495

02

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

152.107

181.778

934

93.527

117.259

5.770

– 58.580

– 64.519

4.836

03

Wegen en verkeersveiligheid

0

0

0

47.576

64.717

6.782

35.312

41.282

3.299

– 12.264

– 23.435

– 3.483

04

Openbaar vervoer en spoor

0

0

0

27.340

56.010

0

41.321

64.164

92

13.981

8.154

92

05

Mainport en logistiek

0

0

0

30.780

52.901

43.524

29.304

42.566

49.112

– 1.476

– 10.335

5.588

06

Klimaat, lucht en geluid

0

0

0

113.152

245.463

0

49.032

195.515

26.243

– 64.120

– 49.948

26.243

07

Duurzaamheid

0

0

0

23.146

110.953

0

5.188

98.342

815

– 17.958

– 12.611

815

08

Externe veiligheid en risico's

0

0

0

47.919

52.781

0

24.444

33.199

0

– 23.475

– 19.582

0

09

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

0

0

0

41.032

41.950

0

42.689

42.928

0

1.657

978

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

0

0

145.251

145.251

882

153.565

153.565

0

8.314

8.314

– 882

                           
 

Niet-beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

                       

97

Algemeen departement

0

0

0

9.256.950

9.408.051

2.771

9.195.747

9.300.073

2.580

– 61.203

– 107.978

– 191

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

391.393

398.586

1.834

     

327.162

372.668

9.733

– 64.231

– 25.918

7.899

99

Nominaal en onvoorzien

– 3.461

– 3.461

0

     

0

0

0

3.461

3.461

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Conversiestanden na 1e suppletoire begroting 2012

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.410.771

55.463

 

0

0

               
 

Beleidsartikelen (Oude structuur)

           

31

Integraal waterbeleid

39.139

50.916

570

0

0

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

26.177

26.849

4.642

0

0

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

8.593

10.655

0

0

0

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

36.759

58.697

98

0

0

0

35

Mainports en logistiek

18.797

21.644

2.042

0

0

0

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

20.565

61.098

43.524

0

0

0

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

41.032

41.950

0

0

0

0

38

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.251

145.251

882

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen (Oude structuur)

           

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9.234.536

9.383.403

0

0

0

0

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

41

Ondersteuning functioneren IenM

31.918

34.152

2.771

0

0

0

               
 

MILIEU

           
               
 

Beleidsartikelen (Oude structuur)

           

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

44.857

46.931

934

0

0

0

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

6.623

68.272

0

0

0

0

53

Klimaat en luchtkwaliteit

76.595

74.454

0

0

0

0

54

Duurzaam produceren

22.351

110.158

0

0

0

0

56

Risicobeleid

35.599

40.341

0

0

0

0

57

Versterken van het internationale mileubeleid

13.468

145.519

0

0

0

0

59

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

0

0

60

Leefomgevingskwaliteit

122.132

90.481

0

0

0

0

             

Niet-beleidsartikelen (Oude structuur)

           

61

Algemeen

0

0

0

0

0

0

62

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Licence