Base description which applies to whole site

Rapportage behandeling correspondentie

Tijdigheid

Rapportage behandeling correspondentie

Aantal ingekomen 2012

Aantal afgedaan 20121

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om besluit algemeen (excl. Wob)

       

–  Kerndepartement

         

–  ILT

         

–  PBL

         

–  RWS

         

–  KNMI

         

–  Nea

537

326

Aanvragen om Wob-besluit

         

–  Kerndepartement

61

55

10

23

5

6

–  ILT

64

–  PBL

         

–  RWS

253

249

242

47

3

7

–  KNMI

         

–  Nea

1

1

– 

1

– 

– 

Bezwaarschriften

           

–  Kerndepartement

24

22

3

10

3

2

–  ILT

884

1.907

2

     

–  PBL

         

–  RWS

         

–  KNMI

         

–  Nea

1

1

1

     

Klaagschriften

           

–  Kerndepartement

1

1

1

     

–  ILT

51

–  PBL

         

–  RWS

52

50

33

8

8

1

–  KNMI

         

–  Nea

         

Andere (burger)brieven

           

–  Kerndepartement

2.650

2.444

1.824

   

620

–  ILT

58.074

–  PBL

305

305

290

15

–  RWS

66.794

66.794

66.194

600

–  KNMI

2.735

2.735

2.724

11

–  Nea

2.143

2.143

2.101

42

1

Inclusief restant verzoeken uit 2011 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

2

Door het wegwerken van de enorme werkvoorraad uit 2011 van de verzoeken in het kader van de Denied Boarding regeling bij luchtvaart, is dit niet exact geregistreerd.

Dwangsommen

Rapportage behandeling correspondentie

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

 

24

€ 25.062,00

Licence