Base description which applies to whole site
+

DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2012 (bedragen x € 1.000)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2–1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

17.564.976

45.839

 

18.813.779

900.829

 

1.248.803

854.990

                     
 

Beleidsartikelen

 

17.358.513

35.136

 

18.485.654

852.300

 

1.127.141

817.164

41

Volksgezondheid

618 733

630 570

9 710

589.756

602 299

21 135

– 28.977

– 28 271

11 425

42

Gezondheidszorg

8 139 946

8 163 594

22 926

8.635.042

9 368 619

792 779

495.096

1 205 025

769 853

43

Langdurige zorg

6 366 932

6 391 860

0

6.443.138

6 414 520

7 630

76.206

22 660

7 630

44

Maatschappelijke ondersteuning

209 355

212 152

0

155.898

174 437

2 329

– 53.457

– 37 715

2 329

45

Jeugd

1 482 355

1 488 585

1 630

1.550.615

1 503 201

24 144

68.260

14 616

22 514

46

Sport

104 122

128 976

870

42.713

79 557

3 239

– 61.409

– 49 419

2 369

47

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

342 171

342 776

0

340.290

343 021

1 044

– 1.881

245

1 044

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

206 463

10 703

 

328 125

48 529

 

121 662

37 826

97

Algemeen

27 122

33 122

0

71.254

82 469

32 485

44.132

49 347

32 485

98

Apparaatsuitgaven

227 923

228 503

5 703

248.927

245 656

16 044

21.004

17 153

10 341

99

Nominaal en onvoorzien

– 44 332

– 55 162

5 000

0

0

0

44.332

55 162

– 5 000

Toelichting

De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Licence