Base description which applies to whole site
+

SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENDIENSTEN

Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastendiensten (bedragen x € 1.000)

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1)

Realisatie t-1

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

       

Totaal baten

41.905

40.099

– 1.806

40.173

Totaal lasten

41.905

41.916

11

39.484

Saldo van baten en lasten

0

– 1.817

– 1.817

689

Totaal kapitaalontvangsten

0

600

600

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 6.000

– 7.225

– 1.225

– 715

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

       

Totaal baten

37.480

38.548

1.068

40.204

Totaal lasten

37.480

38.440

960

40.854

Saldo van baten en lasten

0

108

108

– 650

Totaal kapitaalontvangsten

0

– 371

– 371

1.446

Totaal kapitaaluitgaven

– 2.630

– 2.049

581

– 5.238

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

       

Totaal baten

392.109

370.762

– 21.347

390.662

Totaal lasten

392.109

367.961

– 24.148

370.028

Saldo van baten en lasten

0

2.801

2.801

20.634

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 6.886

– 3.023

3.863

– 4.907

         

Nederlands Vaccin Instituut

       

Totaal baten

n.v.t.

16.994

16.994

28.826

Totaal lasten

n.v.t.

27.766

27.766

62.910

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

– 10.772

– 10.772

– 34.084

Totaal kapitaalontvangsten

n.v.t.

37.484

37.484

12.000

Totaal kapitaaluitgaven

n.v.t.

– 1.778

– 1.778

– 13.767

         

Jeugdzorgplus-instelling Almata

       

Totaal baten

29.482

30.128

646

33.767

Totaal lasten

29.482

29.916

434

33.557

Saldo van baten en lasten

0

212

212

210

Totaal kapitaalontvangsten

0

431

431

1.292

Totaal kapitaaluitgaven

– 850

– 480

370

– 1.987

         

Jeugdzorgplus-instelling De Lindenhorst

       

Totaal baten

10.094

10.194

100

11.473

Totaal lasten

10.094

10.014

– 80

11.282

Saldo van baten en lasten

0

180

180

191

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

845

Totaal kapitaaluitgaven

– 112

– 140

– 28

– 197

Licence