Base description which applies to whole site
+

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Artikel

Realisatie

Toelichting

 

2010

2011

2012

 

41 Volksgezondheid

       

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2010, deelrapport Effecten van preventie

     

Screeningsbeleid

     

Onderzoek is in 2012 gestart, maar nog niet afgerond.

Euthanasiewet

   

Afgerond (TK 30 486, nr. 4)

Wet medisch -wetenschappelijk onderzoek

   

Afgerond (TK 30 486, nr. 5)

         

42 Gezondheidszorg

       

Heroverweging cure

     

IBO curatieve ggz

     

IBO Universitair Medische Centra

   

Afgerond (TK 33 278, nr. 1)

         

43 Langdurige zorg

       

Heroverweging care

     

Indicatiestelling

 

   

Subsidiesystematiek PGO-organisaties

 

   

Stagefonds

 

   

Evaluatie AMvB zorgplanbespreking

     

Onderzoek is in 2012 gestart, maar nog niet afgerond.

         

44 Maatschappelijke ondersteuning

       
         

45 Jeugd

       

Jeugdstelsel

     
         

46 Sport en bewegen

       

Uitvoering Sportbeleid

 

   
         

47 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

       
Licence