Base description which applies to whole site
+

7. Bijlage: Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven -ontvangsten 2003–2012

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en volgens de actuele VWS-stand. De jaren 2008 en daarvoor staat stil.

Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003–2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BKZ-uigaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen

                   

Bruto-BKZ-uitgaven

43.987

44.811

46.184

48.194

51.276

54.879

59.355

61.699

65.004

67.631

BKZ-ontvangsten

2.415

2.203

3.851

3.847

3.705

3.081

2.978

3.032

3.189

3.662

Netto-BKZ-uitgaven

41.572

42.608

42.333

44.347

47.571

51.798

56.377

58.667

61.815

63.969

                     

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                   

Bruto-BKZ-uitgaven

43.668

44.875

46.505

48.323

50.977

55.529

59.402

62.675

64.557

67.631

BKZ-ontvangsten

2.373

2.204

3.835

3.847

3.665

2.968

3.022

3.032

3.185

3.662

Netto-BKZ-uitgaven

41.295

42.671

42.671

44.476

47.312

52.561

56.381

59.643

61.371

63.969

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

Licence