Base description which applies to whole site
+

AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

           

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
           

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Screeningsbeleid

41

2012

2013

n.v.t.

 

Interdepartementaal onderzoek Universitair Medische Centra

42

2011

2012

TK 33 278, nr. 1

 

«Naar beter betaalbare zorg» van de Taskforce beheersing zorguitgaven

42

43

2011

2012

TK 29 689, nr. 395

 

Interdepartementaal onderzoek naar de gelijke behandeling van mensen met een beperking

44

2011

2013

n.v.t.

           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

41

2011

2012

TK 33 000, nr. 191

 

Beleidsevaluatie Letselpreventie 2008/2012

41

2012

2013

n.v.t.

 

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt

42

2011

2012

TK 29 689, nr. 420

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

42

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 689, nr. 380

 

Marktscan extramurale Farmacie

42

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie pilots orgaandonatie

42

2012

2014

n.v.t.

 

Dyslexiezorg

42

2011

2012

TK 29 689 nr. 382

 

Marktscan intramurale AWBZ-zorg

43

jaarlijks

jaarlijks

www/nza.nl/publicaties/monitordocumenten/2012

 

Marktscan extramurale AWBZ-zorg

43

jaarlijks

jaarlijks

www/nza.nl/publicaties/monitordocumenten/2012

 

Eindevaluatie Zorg voor Beter 2005–2012: Beter is er, zorg ervoor!

43

2011

2012

www.zonmw.nl/programma’s/zorgvoorbeter

 

Van incident naar effectief toezicht; onderzoek naar de afhandeling van dossiers over meldingen

door de IGZ

98

2012

2012

TK 33 149, nr. 15

           

2. Overig onderzoek

         
 

Evaluatie Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen

41

2011

2012

TK 32 793, nr. 53

 

Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

41

2010

2012

TK 30 486, nr. 4

 

Evaluatie toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

41

2010

2012

TK 31 086, nr. 6

 

Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

41

2010

2012

TK 29 963, nr. 5

 

Evaluatie Wet BIG

42

2011

2013

n.v.t.

 

Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen

42

2012

2012

TK 33 077, nr. 5

 

Evaluatie Dutch Centre for Health Assets TNO/Centrum Zorg en Bouw

42

2011

2012

www.significant.nl

 

Monitor effecten eigen bijdrage ggz

42

2012

2013

n.v.t.

 

Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen

42

2011

2012

TK 29 477, nr. 196

 

Procesevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg

43

2008

2012

www.zonmw.nl/programma’s/nationaalprogrammaouderenzorg

 

Evaluatie AMvB Zorgplanbespreking

43

2012

2013

n.v.t.

 

Tijdsbestedingonderzoek Monitor Vrijwilligerswerk SCP

44

2010

2013

n.v.t.

 

Financiële impactanalyse besluitvorming over ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap

44

2012

2013

n.v.t.

 

Onderzoek Ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN)

46

doorlopend

doorlopend

www.tno.nl

 

Matchfixing

46

2012

2013

n.v.t.

 

Rapport «Van incident naar effectief toezicht», onderzoek naar de afhandeling van dossiers over meldingen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

98

2012

2012

TK 33 149, nr. 15

 

Rapport «Doorpakken!», organisatieonderzoek naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg

98

2012

2012

TK 33 149, nr. 15

Licence