Base description which applies to whole site

TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 17, 30, 31, 64, 69, 71, 109

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 12, 161

Baten-lastendienst 5, 10, 110, 114, 115, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 133, 135, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 152, 200, 204

Bedrijfsvoering 5, 7, 10, 34, 112, 114, 118, 119, 133, 135, 140, 150, 204

Begrotingsgefinancierde uitgaven 162

Beleidsinformatie 74, 94, 121

Beleidsprioriteiten 5, 10, 11

Betaalbaarheid 26, 48, 49, 64, 71

Budgettair Kader Zorg 10, 11, 12, 13, 14, 35, 62, 66, 161, 163, 164, 171, 206

Caribisch Nederland 13, 14, 15, 49, 50, 62, 119, 156, 161, 162, 169, 172, 175, 178, 179, 194

Crisis 16, 99, 160

Curatieve zorg 16, 23, 25, 26, 35, 48, 49, 52, 55, 113, 173, 177, 188

Dbc 206

Decentralisatie  19, 35, 40, 73, 78, 79, 80, 84, 92, 93, 94, 101, 109

Diabetes 44, 45, 53, 57, 58, 166

Eerstelijnszorg 17, 57, 165, 166, 169, 170, 173, 177, 178, 179

Euthanasie 36, 40, 41, 45, 133, 134, 207

Financieel Beeld Zorg 5, 10, 11, 12, 35, 59, 62, 161, 162, 163, 164, 195, 201, 206

Fusietoets 34

Geestelijke gezondheidszorg 16, 29, 35, 48, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 86, 160, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 177, 179, 198, 206

Geneeskundige zorg 22

Geneesmiddel 17, 18, 22, 26, 40, 49, 50, 52, 60, 61, 113, 115, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 136, 154, 167, 170, 173, 174, 188, 200, 203, 206

Geweld 20, 34, 79, 84, 85, 91, 93

Gezondheidsbeleid 18, 37, 38, 40, 42, 43

Huisarts 16, 17, 18, 26, 27, 31, 45, 48, 54, 57, 58, 61, 63, 70, 165, 166, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 188, 197, 207

Indicatie 28, 31, 44, 51, 69, 70, 71, 73, 86, 95, 98, 105, 168, 198

Indicatiestelling 31, 36, 64, 69, 70, 115, 119, 198, 206

Infectieziekte 38, 39, 40, 43, 110

Informatiebeveiliging 120

Inhuur externe 10, 119, 204, 205

Inkoop 23, 26, 38, 48, 59, 79, 109, 118, 136, 140, 204

Innovatie 17, 27, 48, 51, 55, 56, 71, 72, 79, 81, 98, 103

Internationale samenwerking 11, 108, 113

Jeugdzorg 13, 19, 29, 30, 31, 33, 35, 63, 69, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 109, 113, 115, 123, 144, 149, 198

Kwaliteit 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 39, 44, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 84, 87, 91, 94, 101, 105, 118, 119, 127, 128, 158, 197

Kwaliteitsinstituut 24, 27, 52, 64, 67

Langdurige zorg 5, 14, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 57, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 113, 122, 156, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 178, 179, 189

Leefstijl 31, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 88, 99, 156

Mantelzorg 33, 44, 76, 78, 79, 80, 81, 82

Medisch specialist 26, 48, 57, 58, 60, 165, 166, 167, 177

Onverzekerde 49, 50, 51, 62, 184, 200

Oorlogsgetroffene 5, 36, 104, 105, 122, 156, 158, 198, 200

Opleidingsfonds 172

Orgaandonatie 49, 55, 202

Pakketmaatregel 32, 55, 59, 165

Persoonsgebonden budget (pgb) 28, 64, 73

Premiegefinancierde uitgaven 12, 13

Prestatiebekostiging 23, 25, 26, 27, 48, 60, 61

Preventie 13, 16, 17, 18, 20, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 63, 65, 84, 86, 93, 101, 169, 173, 177, 179, 197, 202

Rechtmatigheid 118, 119, 166, 168, 172, 175, 197, 198, 199, 200, 201

Regelarm 17, 30, 31, 64, 69, 71

Saldibalans 5, 7, 10, 12, 153, 154, 158

Seksuele gezondheid 32

Spoedeisende hulp 47, 208

Sport 1, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 31, 36, 37, 40, 47, 86, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 112, 122, 136, 156, 158, 160, 207, 208

Subsidie 14, 27, 32, 33, 36, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 58, 65, 67, 68, 73, 78, 79, 81, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 118, 125, 154, 159, 169, 173, 176, 179, 184, 200, 201

Taakstelling 55, 110, 116, 117, 134, 135, 139

Thuiszorg 65, 67, 68, 70, 72, 79

Topsport 20, 21, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 156, 206

Veiligheidsprogramma 23, 48, 52

Vrijwilliger 24, 33, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 90, 203

Wanbetaler 50, 51, 62, 184, 200

Werkgelegenheid 20, 33, 37, 58, 94, 110, 118, 145, 208

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 13, 86, 161

Wijkverpleegkundige 18, 19

WO II 104, 122, 156, 158

Ziekenhuiszorg 16, 25, 26, 27, 31, 48, 59, 61, 167

Zorgaanbieder 16, 23, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 86, 90, 156, 158, 175

Zorginnovatie 55

Zorginstelling 17, 21, 23, 25, 27, 30, 48, 62, 64, 69, 70, 115, 129, 130, 200, 208

Zorgstelsel 13, 26, 34, 48, 49, 51, 65, 67, 156, 158

Zorgtoeslag 13, 50, 51, 154, 185, 186

Zorguitgaven 11, 12, 16, 17, 26, 35, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 202

Zorgverzekeraar 23, 25, 26, 27, 34, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 61, 67, 68, 74, 86, 156, 167, 170, 174, 183, 188, 201, 208

Zorgverzekering 13, 24, 49, 52, 55, 59, 62, 63, 64, 115, 119, 159, 181, 182, 183, 200, 201, 202, 206

Zorgverzekeringswet 12, 29, 31, 59, 161, 182, 183, 198, 201, 208

Licence