Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET GEMEENTEFONDS 2013

Verantwoordingsstaat 2013 van het gemeentefonds B (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

gemeentefonds

17.963.120

17.963.120

17.963.120

17.995.671

17.988.793

17.988.793

32.551

25.673

25.673

Licence