Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET PROVINCIEFONDS 2013

Verantwoordingsstaat 2013 van het provinciefonds C (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1.138.214

1.138.214

1.138.214

1.552.656

1.553.052

1.553.052

414.442

414.838

414.838

Licence