Base description which applies to whole site

1 VERANTWOORDINGSSTAAT VAN DE KONING

Verantwoordingsstaat 2013 van de Koning (I)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

   

(2)

 

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39.933

0

 

40.606

418

 

673

418

 

Niet-beleidsartikelen

                 

01

Uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis

7.277

7.277

0

7.463

7.463

0

186

186

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26.995

26.995

0

27.025

27.025

293

30

30

293

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.661

5.661

0

6.118

6.118

125

457

457

125

Licence