Base description which applies to whole site

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Rechtmatigheid

Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van specifieke maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.

Financieel en materieel beheer

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen bij het Kabinet van de Koning, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een adequaat stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.

Totstandkoming beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Frauderisico’s

Externe frauderisico’s zijn niet aanwezig bij het KvdK. De organisatie heeft mogelijke interne frauderisico’s onderkend en heeft hierop maatregelen getroffen. Gebleken is dat het KvdK met de aanwezige maatregelen de risico’s voldoende beheerst.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Audit Committee

Het KvdK heeft geen zelfstandig Audit Committee.

Grote ICT-projecten

Het KvdK heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.

Licence