Base description which applies to whole site

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Rechtmatigheid

Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. De volledige bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de AZ-organisatie. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van specifieke maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Audit Committee

De CTIVD heeft geen zelfstandig Audit Committee.

Grote ICT-projecten

De CTIVD heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.

Licence